Echipa noastră oferă asistență juridică în domeniul dreptului administrativ atât în ceea ce privește reprezentarea autorităților administrative, cât și a petenților persoane fizice sau juridice.

În oferta cabinetului nostru sunt incluse operațiuni precum consultanță în fazele premergătoare emiterii actelor administrative, realizare operațiuni de audit, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a autorităților administrative.

În ceea ce privește asistența acordată petenților, oferta noastră include operațiuni precum consultanță, formulare și înaintare cereri către autoritățile administrative, formulare plângere prealabilă, formulare acțiuni având ca obiect anularea actelor administrative, asistare și reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ în toate fazele procesuale.

În domeniul achizițiilor publice, avocații noștri oferă consultanță și asigură reprezentarea atât a autorităților contractante cât și a operatorilor economici.

În privința reprezentării autorităților contractante, echipa noastră oferă consultanță pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și a caietelor de sarcini și asigură reprezentarea clienților în cadrul contestațiilor formulate de operatorii economici.

Operatorii economici pot fi asistați și reprezentați de avocații noștri în formularea de contestații față de documentațiile de atribuire precum și față de rezultatul procedurii, solicitarea de clarificări și formularea de răspunsuri la solicitările autorităților contractante.

Echipa noastră asistă și reprezintă autoritățile contractante și operatorii economici atât în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cât și a instanțelor de judecată competente.

Nu ezitați să intrați în legătură cu noi!