Avocații echipei vă pun la dispoziție un întreg pachet de servicii de consultanță și asistență privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Echipa noastră vă oferă suport pentru implementarea cerințelor Regulementului general privind protecția datelor cu caracter personal, pornind de la realizarea unui audit intern, evaluare a riscurilor care pot surveni raportat la modul de operare a datelor cu caracter personal, întocmirea evidențelor privind prelucrările de date și până la implementarea unei politici interne privind protecția acestora.

Echipa noastră oferă asistență juridică în domeniul dreptului administrativ atât în ceea ce privește reprezentarea autorităților administrative, cât și a petenților persoane fizice sau juridice.

În oferta cabinetului nostru sunt incluse operațiuni precum consultanță în fazele premergătoare emiterii actelor administrative, realizare operațiuni de audit, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a autorităților administrative.

În ceea ce privește asistența acordată petenților, oferta noastră include operațiuni precum consultanță, formulare și înaintare cereri către autoritățile administrative, formulare plângere prealabilă, formulare acțiuni având ca obiect anularea actelor administrative, asistare și reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ în toate fazele procesuale.

În domeniul achizițiilor publice, avocații noștri oferă consultanță și asigură reprezentarea atât a autorităților contractante cât și a operatorilor economici.

În privința reprezentării autorităților contractante, echipa noastră oferă consultanță pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și a caietelor de sarcini și asigură reprezentarea clienților în cadrul contestațiilor formulate de operatorii economici.

Operatorii economici pot fi asistați și reprezentați de avocații noștri în formularea de contestații față de documentațiile de atribuire precum și față de rezultatul procedurii, solicitarea de clarificări și formularea de răspunsuri la solicitările autorităților contractante.

Echipa noastră asistă și reprezintă autoritățile contractante și operatorii economici atât în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cât și a instanțelor de judecată competente.

Oferim idei, concepte și soluții, asistență juridică și reprezentare în litigii din următoarele domenii ale dreptului:

Drept civil:

  • tranzacții imobiliare
  • revendicări imobiliare
  • exproprieri
  • dreptul familiei
  • drept succesoral

Dreptul afacerilor:

  • consultanță
  • redactare și auditare contracte
  • reprezentare în litigii între profesioniști
  • înființare societăți

Dreptul muncii

Insolvență

Drept administrativ

Achiziții publice

Drept bancar

Protecția datelor personale - GDPR

Drept penal 

Drept contravențional

Dreptul consumatorului

Dreptul transporturilor

Executare silită

Înființare asociații și fundații

Servicii de consultanță, consiliere, asistență și reprezentare juridică în procese în domeniul dreptului penal. Aceasta este oferta noastră, avocații noștri care activează în acest domeniu fiind specializați în asistarea și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în cauze penale precum și în alte cauze de natură penală.

Echipa noastră își desfășoară activitatea în toate domeniile de interes ale dreptului, ajutându-i pe clienți să își exercite drepturile în faza de urmărire penală sau în fața instanței de judecată, dar și să își cunoască obligațiile procesuale.

Specialiștii noștri vor acorda asistență juridică pe tot parcursul procesului penal, inclusiv în fața organelor de urmărire penală, printre servicii numărându-se și redactarea de plângeri penale și memorii.

Avocații noștri vă pot acorda asistență juridică în faza de urmărire penală precum și în faza de cameră preliminară, în etapa judecății în fond sau în căile de atac.

Echipa noastră de avocați a acumulat experiență în domeniul dreptului afacerilor și poate oferi celor interesați consultanta si asistență în faza de negociere a contractelor comerciale, auditarea contractelor, redactarea cererilor de chemare în judecată și reprezentare în fața instanțelor, redactarea cererilor de executare silită și asistența în recuperarea creanțelor.

În domeniul dreptului afacerilor, asistența de specialitate în faza de negociere și încheiere a contractelor comerciale este extrem de importantă întrucât o negociere și o redactare corectă a contractelor reduce riscul survenirii litigiilor legate de acestea respectiv se reduce riscul pierderii acțiunilor în instanță.

Specialiștii noștri sunt pregătiți să asigure diverse servicii companiilor care încearcă să evite falimentul și să beneficieze de protecția legii insolvenței, în speranța că această procedură le va asigura o revenire a afacerii.

Oferim suport clienților noștri în vederea recuperării crențelor decurgând din contracte comerciale, atât prin intermediul negocierilor dar și în cadrul litigiilor între profesioniști.

Nu ezitați să intrați în legătură cu noi!